ROLA BABCI I DZIADZIA W ROZWOJU ORAZ WYCHOWANIU DZIECKA

ROLA BABCI I DZIADZIA W ROZWOJU ORAZ WYCHOWANIU DZIECKA

       Najważniejszym i pierwszym środowiskiem, jakie zna dziecko jest rodzina. W  niej dziecko wzrastając, uczy się współżycia z innymi ludźmi, nawiązuje kontakty oraz zdobywa pierwsze doświadczenia. Dzięki rodzinie może ono prawidłowo się rozwijać poprzez poznawanie świata. Rodzinę tworzy określona grupa osób, którą łączą nazwisko, tradycje, przywiązanie,  wyznawane wartości, wzorce zachowań czy też religia. To dzięki nim dziecko kształtuje swoją osobowość i postawę, którą z  dużym prawdopodobieństwem przeniesie w przyszłości na swoją własną rodzinę. Dlatego ważne jest, w jakiej atmosferze dziecko wzrasta, jak kierują swoim życiem rodzice, czy dopuszczają do swojej rodziny dalszych krewnych, dziadków i znajomych oraz też  czy pozwalają, aby wpływali oni na rozwój dziecka.

W rodzinie wielopokoleniowej dzięki obecności dziadków, młodsi jej członkowie mogą uczyć się szacunku do starszej osoby, cierpliwości, wyrozumiałości i  odpowiedzialności za zdrowie i samopoczucie innych.

 

Główną rolą dziadków jest uczestnictwo w życiu rodzinnym. To właśnie oni uczestniczą w różnych, ważnych dla rodziny sytuacjach, chociaż nie odgrywają w nich roli pierwszoplanowej. Najważniejszą rolą dziadków jest utrzymanie całego systemu rodzinnego, jako całości.

                                                           

Dzięki pomocy babć i dziadków, dorośli członkowie rodziny mają więcej czasu dla siebie, są mniej obciążeni, nie muszą się śpieszyć. Umożliwia to wytworzenie się w  rodzinie atmosfery spokoju, równowagi, pozytywnych stosunków międzyludzkich oraz wzajemnej życzliwości. Dziadkowie w życiu wnucząt pełnią ważne role: opiekunów, wychowawców, mentorów i nauczycieli.

W dzisiejszych czasach dzięki rozwojowi medycyny i modzie na zdrowy tryb życia seniorzy długo cieszą się zdrowiem i aktywnie spędzają swój czas z wnukami, zabierając je na wycieczki, chodząc razem na basen czy wyprawy rowerowe. Ale coraz częściej dziadkowie nie tylko biorą udział  w spędzaniu wolnego czasu swoich wnuków, ale również podejmują się stałej opieki nad nimi. Podczas opieki tej dziadkowie biorą udział
w wychowaniu swoich wnuków, przekazują im wartości, które sami cenią takie jak poszanowanie zasad, patriotyzm i religijność.

 

W odniesieniu do wartości patriotycznych w rodzinach Ewa Czubocha mawiała…

 „Z pokolenia na pokolenie przekazywano mowę ojczystą, narodowe tradycje i obyczaje, uczono historii Polski i pieśni powstańczych, wpajano przekonanie  o odrodzeniu Polski. Dziadkowie przez wiele lat przekazywali młodemu pokoleniu wspomnienia o wojnie. Opowiadali o życiu w czasach kryzysów, sztuce przetrwania, zaradności, pomysłowości i systemie wartości. Podkreślano rolę honoru, miłości do ojczyzny

i szacunku dla wolności. W rodzinach przekazywano tradycje religijne, które oddziaływały na normy życia rodzinnego, moralność i obyczajowość rodzinną”.

 

Św.  Jan Paweł II twierdził, że osoby starsze „są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego. Wykluczyć ich ze społeczeństwa, znaczy w imię nowoczesności pozbawionej pamięci odrzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość”.

 

       Starość jest czasem szczególnie naznaczonym mądrością, która wyrastała z wielu lat doświadczeń. Rola dziadków w wychowaniu nowych pokoleń odgrywa znacząca rolę, gdyż mądrość ta, cierpliwość wypracowana przez doświadczenie życiowe i wielka miłość ku wnuczkom, tworzą jedyny w swoim rodzaju klimat, który doskonale wpływa na kształtowanie w  młodym człowieku cech osobowości dojrzałej, odpowiedzialnej za swoje czyny i zdolnej do bycia darem dla innych ludzi.

 

 

W swoich rodzinach dziadkowie pełnią rolę „kotwicy”, dzięki której rodzina ma stały punkt odniesienia w sytuacjach kłopotów, zmartwień czy zmian. Mogą oni pełnić rolę „ochroniarzy” dbających o trwałość rodziny, wspomagających w chwilach zagrożenia oraz dając wsparcie psychiczne lub finansowe.  Dziadkowie często pełnią również rolę autorytetów i rozjemców w sporach między swoimi dziećmi a wnukami. Często pomagają wnukom zrozumieć pobudki postępowania ich rodziców. Dziadkowie wspierają rodziców w wychowaniu wnuków, dzieci powierzone ich opiece są otoczone opieką i miłością, a  wartości im przekazywane są tożsame z tymi, których uczeni byli ich rodzice.  Dziadkowie dzielą się swoim doświadczeniem życiowym z wnukami i przekazują im posiadaną wiedzę o rzeczywistości, kulturze oraz tradycji.

 

 

                   Wszystkim Babciom oraz Dziadziom z  naszego przedszkola, składamy podziękowania za trud                  w wychowanie naszych kochanych dzieci.

Kalendarz

July 2020
M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31