Deklaracja dostępności portalu Miejskiego Przedszkola nr 11 w Jarosławiu

 

Deklaracja dostępności

Miejskie Przedszkole nr 11 w Jarosławiu dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.mp11.jaroslaw.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedszkola nr 11 w Jarosławiu. 

Dane teleadresowe jednostki:
Miejskie Przedszkole nr 11 w Jarosławiu
Telefon: +48 16 624 89 87
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres korespondencyjny: ul. Kraszewskiego 1, 37-500 Jarosław

Data publikacji strony internetowej: 15.03.2019 r.

Data ostatniej aktualizacji: 01.09.2019 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa Miejskiego Przedszkola nr 11 w Jarosławiu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia:

 1. dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego. 
 2. brak możliwości odsłuchania opublikowanych treści,
 3. nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze,
 4. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 5. filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Ułatwienia na stronie: 

 1. podwyższony kontrast,
 2. zdjęcia w dużym formacie,
 3. informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny

Oświadczenie sporządzono dnia  23.09.2020 r.

Deklarację dostępności sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Osobą odpowiedzialną jest Adrianna Foryś, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Kontaktować się można także dzwoniąc pod numer telefonu 

16 624 89 87 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Wniosek powinien zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba składająca wniosek zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Można zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, przedstawienia kserokopii dokumentu, wysłania dokumentu w formie papierowej, itp.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony podmiotowej BIP Urzędu Miasta Jarosławia mają zastosowanie przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Skarga rozpatrywana jest przez podmiot, który odmówił zapewnienia dostępności cyfrowej w terminie miesiąca od jej otrzymania. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich – link do strony www.rpo.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INFOLINIA 800 676 676

poniedziałki 10.00-18.00, wtorek – piątek 8.00-16.00

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Miejskiego Przedszkola nr 11 w Jarosławiu:

Ul. Kraszewskiego 1, 37-500 Jarosław

Do siedziby Miejskiego Przedszkola nr 11 w Jarosławiu przy ul. Kraszewskiego 1, prowadzi wejście główne od strony ul. Kraszewskiego oraz  wejście od ul. Sienkiewicza. W tym samym budynku, na drugim piętrze, mieści się Miejski Żłobek „Radosny Zakątek”. Zarządcą budynku jest dyrektor żłobka. Budynek  jest obiektem zabytkowym, co powoduje pewne ograniczenia w dostępności architektonicznej. 

 • Od 20 marca 2019 roku ze względu na pandemię wejście do siedziby Miejskiego Przedszkola nr 11 w Jarosławiu znajduje się tylko od strony ul. Sienkiewicza.
 • Sekretariat  z jednym stanowiskiem obsługi interesanta znajduje na półpiętrze budynku w pokoju nr 1.
 • Dla osób z dysfunkcjami ruchowymi, poruszającymi się na wózkach inwalidzkich, dostępne są korytarze oraz pomieszczenia na parterze.
 • Budynek  jest wyposażony w windę. 
 • Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń wspólnych, znajdujących się na parterze,  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Przy drzwiach głównych oraz wejściu do siedziby przedszkola od strony Sienkiewicza, zamontowany jest dzwonek umożliwiający  kontakt z pracownikami przedszkola.
 • W sytuacjach uzasadnionych takich jak stan epidemii oraz wynikających obostrzeń, dodatkowo przy wejściu do budynku, od stronu ul. Sienkiewicza, umieszczono numery telefonów, umożliwiające komunikację z pracownikami poszczególnych grup oraz dyrektorem i sekretariatem.  
 • Budynek, przy wejściu głównym, jest wyposażony w podjazd dla osób z dysfunkcjami ruchu.

 Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 

 

O nas

Miejskie Przedszkole Nr 11
ul. Kraszewskiego 1
37-500 Jarosław
dyrektor@mp11.jaroslaw.pl
sekretariat@mp11.jaroslaw.pl

 

Nowości

26 październik 2022
21 październik 2022