KREATYWNE PRZEDSZKOLE, w którym chcemy rozwijać twórczego Malucha

Język włoski „Giochiamo in Italiano”

Nauczanie języka włoskiego w przedszkolu ma na celu przede wszystkim stworzenie atmosfery zabawy, która sprzyja nauce oraz wykorzystywanie naturalnych predyspozycji dzieci do rozwijania umiejętności językowych. Uwrażliwienie dziecka na język poprzez muzykę, śpiew, taniec oraz różne formy aktywności plastycznej.  Nauka języka włoskiego ma wspomóc rozwój kompetencji komunikacyjnej dziecka, wdrażać je do pracy w grupie, rozwijać wrażliwość dziecka, jego zdolności twórcze oraz umacniać wiarę we własne siły i umiejętności. Założeniem programu jest przede wszystkim oswojenie dziecka z brzmieniem języka włoskiego oraz prezentowanie poprawnej wymowy.

Zajęcia dodatkowe

Nauka poprzez zabawę

Język migowy

Założeniem programu autorskiego „Mówić rączkami” jest uświadomienie uczestnikom jak ważny jest szacunek i zrozumienie dla każdego, bez względu na stan fizyczny, psychiczny czy przynależność. Dzieci w wieku przedszkolnym są bardzo wrażliwe, ufne i posiadają ogromne zrozumienie dla odmienności. Dlatego tak ważnym aspektem jest, aby w tym okresie pracować nad przekazywaniem pozytywnych wartości oraz tolerancji wobec osób z deficytami. Podczas zajęć omawiane jest funkcjonowanie osób niesłyszących i niedosłyszących. Dzieci w tym okresie rozwoju zaczynają dostrzegać „odmienność” , zadają bardzo dużo pytań. To od nas zależy, czy nasi wychowankowie  akceptują osoby posiadające różne deficyty , czy potrafią się z nimi komunikować. Język migowy to ogół znaków manualno-mimicznych używanych przez niesłyszących do porozumiewania się między sobą. Doskonale wpływa na rozwój dziecka i w sposób szczególny pobudza myślenie i wyobraźnię. Dodatkowo kształtuje motorykę małą, koordynację wzrokowo- -ruchową, jak również spostrzegawczość. Dzieci w tym wieku mają doskonałą pamięć, dlatego szybko uczą się języków obcych, także języka migowego. Dzięki umiejętności komunikacji na zasadzie sygnałów płynących z ciała nasi wychowankowie są otwarci na nowe wyzwania i potrafilą porozumieć się w każdej dla siebie nowej sytuacji.

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w przedszkolu „Ich spreche und singe” jest skierowany do dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 11 w Jarosławiu. W głównej mierze oparty jest on na dydaktyce i metodyce nauczania najmłodszych. Program wykorzystuje naturalne predyspozycje dziecka do nauki języka obcego: spontaniczność, potrzebę ruchu, wrażliwość oraz  krótkotrwałą koncentrację.

Program został opracowany zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Tematyka rozbita jest na poszczególne miesiące. Każdy dział posiada zwroty z określonej tematyki, które przy pomocy odpowiednich ćwiczeń są powtarzane i utrwalane.

               Głównym celem programu  jest rozbudzenie zainteresowania dzieci kulturą, językiem i obyczajowością Niemiec.

Zajecia teatralne

Program zajęć teatralnych pt. „Nasz mały teatrzyk” został opracowany dla wychowanków Miejskiego Przedszkola nr 11  w Jarosławiu, którzy wykazują się zdolnościami teatralnymi, oraz śmiałością do publicznego występowania. Uczestnikami są dzieci w wieku od trzech do pięciu lat. Założeniem programu jest rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci w wieku przedszkolnym.  Biorąc pod uwagę fakt, iż w dzieciach drzemie naturalna potrzeba wyrażania siebie za pomocą m.in. mowy, gestu i ruchu, program ten ma za zadanie umożliwić im zaspokojenie tych potrzeb za pomocą różnorodnych form aktywności twórczej. Zabawa w teatr wszechstronnie kształtuje osobowość „małego aktora”, rozwija jego kreatywność i twórczość, a nawet może wpłynąć na niego oczyszczająco (katharsis).

Terapia ręki i Sensoplastyka

  • Terapia ręki

Terapia ręki jest to program stworzony na potrzebę usprawniania małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów dłoni oraz palców. Mechanizm ten jest bardzo skomplikowany i uzależniony od sprawnego funkcjonowania poszczególnych jej elementów mocno  powiązanych z układem nerwowym. Ręka odpowiada za wiele procesów. Początkowo bierze ona  udział w poznawaniu świata, również pomaga w lokomocji, a w dalszym rozwoju wykonuje  precyzyjne i skomplikowane ruchy, które  decydują o prawidłowym funkcjonowaniu człowieka w społeczeństwie. Wszystkie te cechy pokazują dlaczego jej prawidłowe działanie jest  tak ważne.

  • Sensoplastyka

Edukacja plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu.  Im jest ich więcej,  tym „łatwiej” nam się myśli, sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych.

Plastyka sensoryczna to mnogość faktur,  tekstur,  oraz cała paleta ekologicznych produktów oraz barw.

Sensoplastyka to zajęcia konstruktywne, interaktywne, kreatywne, sensoryczne ,polikolorowe. Metoda ta wspiera rozwój m. in. kreatywności , samodzielności, współpracy , twórczego myślenia.

Kółko badawcze

Program „Małe doświadczenia” jest programem zajęć badawczych, skierowany do dzieci 4 i 5 letnich uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 11 w Jarosławiu.  Jest on zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. Jego realizacja umożliwia dzieciom zapoznanie z metodami i formami pracy badawczej, poszerzenie i pogłębienie wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami, przy wykorzystaniu różnorodnych środków, form i metod pracy.

Dzieci mają możliwość samodzielnego podejmowanie działań, prowadzenia obserwacji i eksperymentów oraz wyciągania wniosków.

Korekcja wad postawy

Program „Aktywny Przedszkolaczek” ma na celu rozwijać sprawność ruchową naszych przedszkolaków poprzez gry i zabawy oraz kształtować u nich prawidłową postawę ciała. Proponowane w programie zajęcia ruchowe poprzez swoją formę przygotowują dziecko do aktywności fizycznej i współpracy w grupie z rówieśnikami. Aktywność ruchowa wprowadza radosny nastrój, stanowi atrakcję i rozrywkę, przyczynia się do dobrego samopoczucia, daje dziecku pełną swobodę oraz korzystnie wpływa na kształtowanie cech motorycznych. Zabawy i gry ruchowe są różnorodne i oparte na różnych formach ruchu tj: chód, bieg, skok itp. Mogą zawierać również elementy zajęć korekcyjnych np. zabawy, podczas, których dziecko czworakuje, pełza, rzuca, wspina się oraz ćwiczy równowagę. Poprzez stosowanie ćwiczeń - zabaw, jako elementów korekcyjnych zapobiegamy wadom postawy, wzmacniamy określone grupy mięśniowe, kształtujemy krzywiznę kręgosłupa, wyrabiamy ruchowość w stawach, a także wyrabiamy praktyczne umiejętności niezbędne dla współczesnego dziecka, które przemieniają się stopniowo w sprawność ruchową. Zajęcia odbywać się będą w odpowiednio do tego wyposażonych salach naszego przedszkola.

Dzieci mają możliwość samodzielnego podejmowanie działań, prowadzenia obserwacji i eksperymentów oraz wyciągania wniosków.

Przyjazna atmosfera

Dokładamy wszelkich starań aby stworzyć przyjazną atmosferę.

Zabawa

W przedszkolu dysponujemy wyłącznie nowocześnie wyposażonymi salami.

Wykwalifikowana kadra

Dysponujemy wykwalifikowaną ciagle podnoszącą swoją wiedzę kadrą.

Edukacja

Edukacja przez zabawę.

Doswiadczeni pracownicy

W naszej kadrze jest wielu doswiadczonych pracowników.

Uczenie się

Ciągle się dokształcamy.