KREATYWNE PRZEDSZKOLE, w którym chcemy rozwijać twórczego Malucha

Zajęcia dodatkowe

Nauka poprzez zabawę

Język migowy

Założeniem programu autorskiego „Mówić rączkami” jest uświadomienie uczestnikom jak ważny jest szacunek i zrozumienie dla każdego, bez względu na stan fizyczny, psychiczny czy przynależność. Dzieci w wieku przedszkolnym są bardzo wrażliwe, ufne i posiadają ogromne zrozumienie dla odmienności. Dlatego tak ważnym aspektem jest, aby w tym okresie pracować nad przekazywaniem pozytywnych wartości oraz tolerancji wobec osób z deficytami. Podczas zajęć omawiane jest funkcjonowanie osób niesłyszących i niedosłyszących. Dzieci w tym okresie rozwoju zaczynają dostrzegać „odmienność” , zadają bardzo dużo pytań. To od nas zależy, czy nasi wychowankowie  akceptują osoby posiadające różne deficyty , czy potrafią się z nimi komunikować. Język migowy to ogół znaków manualno-mimicznych używanych przez niesłyszących do porozumiewania się między sobą. Doskonale wpływa na rozwój dziecka i w sposób szczególny pobudza myślenie i wyobraźnię. Dodatkowo kształtuje motorykę małą, koordynację wzrokowo- -ruchową, jak również spostrzegawczość. Dzieci w tym wieku mają doskonałą pamięć, dlatego szybko uczą się języków obcych, także języka migowego. Dzięki umiejętności komunikacji na zasadzie sygnałów płynących z ciała nasi wychowankowie są otwarci na nowe wyzwania i potrafilą porozumieć się w każdej dla siebie nowej sytuacji.

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w przedszkolu „Ich spreche und singe” jest skierowany do dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 11 w Jarosławiu. W głównej mierze oparty jest on na dydaktyce i metodyce nauczania najmłodszych. Program wykorzystuje naturalne predyspozycje dziecka do nauki języka obcego: spontaniczność, potrzebę ruchu, wrażliwość oraz  krótkotrwałą koncentrację.

Program został opracowany zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Tematyka rozbita jest na poszczególne miesiące. Każdy dział posiada zwroty z określonej tematyki, które przy pomocy odpowiednich ćwiczeń są powtarzane i utrwalane.

               Głównym celem programu  jest rozbudzenie zainteresowania dzieci kulturą, językiem i obyczajowością Niemiec.

Zajecia teatralne

Program zajęć teatralnych pt. „Nasz mały teatrzyk” został opracowany dla wychowanków Miejskiego Przedszkola nr 11  w Jarosławiu, którzy wykazują się zdolnościami teatralnymi, oraz śmiałością do publicznego występowania. Uczestnikami są dzieci w wieku od trzech do pięciu lat. Założeniem programu jest rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci w wieku przedszkolnym.  Biorąc pod uwagę fakt, iż w dzieciach drzemie naturalna potrzeba wyrażania siebie za pomocą m.in. mowy, gestu i ruchu, program ten ma za zadanie umożliwić im zaspokojenie tych potrzeb za pomocą różnorodnych form aktywności twórczej. Zabawa w teatr wszechstronnie kształtuje osobowość „małego aktora”, rozwija jego kreatywność i twórczość, a nawet może wpłynąć na niego oczyszczająco (katharsis).

Zajęcia z terapii ręki

Terapia ręki w naszym przedszkolu to przede wszystkim świetna zabawa, dzięki której dzieci mają możliwość zdobycia nowych umiejętności. Terapia w podejściu całościowym obejmuje ćwiczenia usprawniające motorykę dużą, ruchomość łopatek i stawów kończyn górnych oraz normalizację napięcia mięśniowego. W zależności od potrzeby dziecka praca opiera się na wzmacnianiu siły mięśniowej kończyn górnych (niezbędnej do podporu), mięśni posturalnych, stymulacji czucia powierzchniowego lub głębokiego (dostarczenie bodźców dotykowych), doskonaleniu zdolności chwytu, doskonaleniu kontroli wzrokowo-ruchowej oraz skoordynowaniu pracy oburącz.

Kółko badawcze

Program „Małe doświadczenia” jest programem zajęć badawczych, skierowany do dzieci 4 i 5 letnich uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 11 w Jarosławiu.  Jest on zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. Jego realizacja umożliwia dzieciom zapoznanie z metodami i formami pracy badawczej, poszerzenie i pogłębienie wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami, przy wykorzystaniu różnorodnych środków, form i metod pracy.

Dzieci mają możliwość samodzielnego podejmowanie działań, prowadzenia obserwacji i eksperymentów oraz wyciągania wniosków.

Korekcja wad postawy

Program „Aktywny Przedszkolaczek” ma na celu rozwijać sprawność ruchową naszych przedszkolaków poprzez gry i zabawy oraz kształtować u nich prawidłową postawę ciała. Proponowane w programie zajęcia ruchowe poprzez swoją formę przygotowują dziecko do aktywności fizycznej i współpracy w grupie z rówieśnikami. Aktywność ruchowa wprowadza radosny nastrój, stanowi atrakcję i rozrywkę, przyczynia się do dobrego samopoczucia, daje dziecku pełną swobodę oraz korzystnie wpływa na kształtowanie cech motorycznych. Zabawy i gry ruchowe są różnorodne i oparte na różnych formach ruchu tj: chód, bieg, skok itp. Mogą zawierać również elementy zajęć korekcyjnych np. zabawy, podczas, których dziecko czworakuje, pełza, rzuca, wspina się oraz ćwiczy równowagę. Poprzez stosowanie ćwiczeń - zabaw, jako elementów korekcyjnych zapobiegamy wadom postawy, wzmacniamy określone grupy mięśniowe, kształtujemy krzywiznę kręgosłupa, wyrabiamy ruchowość w stawach, a także wyrabiamy praktyczne umiejętności niezbędne dla współczesnego dziecka, które przemieniają się stopniowo w sprawność ruchową. Zajęcia odbywać się będą w odpowiednio do tego wyposażonych salach naszego przedszkola.

Dzieci mają możliwość samodzielnego podejmowanie działań, prowadzenia obserwacji i eksperymentów oraz wyciągania wniosków.

Programowanie

Na zajęciach z Programowania dzieci uczą się logicznego, algorytmicznego myślenia oraz zadaniowego podejścia do stawianych problemów i szukania różnych rozwiązań. Dzieci układają trasy dla swoich robotów oraz programują je za pomocą poznanych kodów tak aby "słuchały" ich poleceń. Jest to nauka poprzez świetną zabawę i aktywne doświadczanie :)

Zajęcia artystyczne z elementami arteterapii

Twórczość plastyczna jest jedną z najważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Zajęcia plastyczne wyzwalają ekspresje dziecka, rozwijają twórczą inicjatywę, pomysłowość a przede wszystkim wiarę we własne siły, pobudzają one rozwój umysłowy i emocjonalny ale przede wszystkim są źródłem dobrej zabawy, radości.

Zajęcia taneczno - ruchowe z elementami zumby

Na naszych zajęciach łączymy taniec z elementami gimnastyki. Jest to doskonała forma aktywności fizycznej, umożliwiająca maluchom rozwijać pamięć, koncentrację uwagi oraz koordynację ruchową, zapewniająca jednocześnie świetną zabawę. 

Sensoplastyka

Dotyk jest jednym z kluczowych zmysłów człowieka. Dzięki dotykowi dziecko poznaje świat, buduje relacje rówieśnicze i nieustannie je wzmacnia. Najmłodsi potrzebują dotyku różnego rodzaju faktur, różniącej się temperatury dotykanych przedmiotów oraz odmiennej gęstości otaczających nas substancji. Wrażenia te mają wpływa na rozwój mowy, rozwój motoryki małej i dużej oraz na umiejętność uczenia się.  Zajęcia sensoplastyczne sprzyjają niwelowaniu trudności rozwojowych o podłożu sensomotorycznym,  rozbudzają w dzieciach ciekawość świata i umożliwiają jego eksplorowanie.

Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss

Aktywne słuchanie muzyki w koncepcji Batii Strauss MUZYKOWANIE to niezwykle atrakcyjna metoda wprowadzania dziecka w świat różnych gatunków muzyki, zwłaszcza muzyki poważnej. Łączenie słuchania muzyki z różnymi formami aktywności podejmowanymi przez dzieci sprawia, że dzięki takim sposobom, dziecko odkrywa różne aspekty dzieła muzycznego: jego formę, tempo, rytm, dynamikę i nastrój. Te formy to przede wszystkim proste zabawy rytmiczne połączone z melorecytacją lub śpiewem, zabawy rytmiczno-ruchowe, gra na instrumentach, opowieści ruchowe z elementami dramy lub pantomimy. Zajęcia wyzwalają dziecięcą radość i zaangażowanie w zabawę oraz rozbudzają ciekawe pomysły twórczych rozwiązań podczas muzykowania. Poprzez muzykę uczestnicy zajęć przyswajają zasady współdziałania, przestrzegania ustalonych reguł, ćwiczą koncentrację. Muzyka, mimo że jest wielokrotnie słuchana, nie traci na swojej atrakcyjności, staje się bliska i rozpoznawalna dla dziecka.
Dotyk jest jednym z kluczowych zmysłów człowieka. Dzięki dotykowi dziecko poznaje świat, buduje relacje rówieśnicze i nieustannie je wzmacnia. Najmłodsi potrzebują dotyku różnego rodzaju faktur, różniącej się temperatury dotykanych przedmiotów oraz odmiennej gęstości otaczających nas substancji. Wrażenia te mają wpływa na rozwój mowy, rozwój motoryki małej i dużej oraz na umiejętność uczenia się.  Zajęcia sensoplastyczne sprzyjają niwelowaniu trudności rozwojowych o podłożu sensomotorycznym,  rozbudzają w dzieciach ciekawość świata i umożliwiają jego eksplorowanie.

Przyjazna atmosfera

Dokładamy wszelkich starań aby stworzyć przyjazną atmosferę.

Zabawa

W przedszkolu dysponujemy wyłącznie nowocześnie wyposażonymi salami.

Wykwalifikowana kadra

Dysponujemy wykwalifikowaną ciagle podnoszącą swoją wiedzę kadrą.

Edukacja

Edukacja przez zabawę.

Doświadczeni pracownicy

W naszej kadrze jest wielu doświadczonych pracowników.

Uczenie się

Ciągle się dokształcamy.

O nas

Miejskie Przedszkole Nr 11
ul. Kraszewskiego 1
37-500 Jarosław
dyrekcja(at)mp11.jaroslaw.pl
sekretariat(at)mp11.jaroslaw.pl